קורס רענון

קורס רענון נועד לרענן, לעדכן, לפתח, לשמח ולהעמיק את המטפלים בשיטה לכדי רמה גבוהה של יכולת טיפולית. הקורס מועבר על-ידי המטפלים הבכירים בשיטה, ומטרתו לחשוף את המטפלים להתפתחויות החדשות בחקר התנועה, ולחזור על הטכניקות הבסיסיות והמתקדמות כאחד.

קורס מובילים

קורס המובילים נועד להבשיל את המטפלים/המדריכים לכדי רמה שתאפשר להם הנחיה עצמאית של קורסים בשיטת אילן לב, והשתתפות מתקדמת בפיתוח השיטה והנגשתה לציבור הרחב.